Boomrun Logo

تعرفه طراحی

خدمات طراحی


ابتدایی

۵,۵۰۰,۰۰۰

تومان
 • ۵ اتود در سبک منتخب
 • ۲ اصالح روی لوگوی نهایی
 • ۱ اجرای لوگو با رنگ
 • تحویل در ۳ تا ۷ روز

حرفه‌ای

۸,۷۲۰,۰۰۰

تومان
 • ۱۵ اتود در سبک منتخب
 • ۳ اصالح روی لوگوی نهایی
 • ۶ اتود در سایر سبک ها
 • ۲ اجرای لوگو با رنگ
 • تحویل در ۵ تا ۱۰ روز
 • اجرای سطحی و خطی
 • ۱ اجرا با پالت پیشنهادی طراح

پیشرفته

۶,۹۰۰,۰۰۰

تومان
 • ۱۰ اتود در سبک منتخب
 • ۲ اصالح روی لوگوی نهایی
 • ۲ اجرای لوگو با رنگ
 • ۱ اجرا با پالت پیشنهادی طراح
 • تحویل در ۴ تا ۸ روز

ابتدایی

۶۹۰,۰۰۰

تومان
 • طراحی قالب برای ۳ پست
 • تک اسلاید
 • ۳ اتود
 • ارائه پالت رنگی
 • تحویل در ۲ تا ۳ روز

حرفه‌ای

۲,۷۰۰,۰۰۰

تومان
 • طراحی قالب برای ۱۲ پست
 • تک اسلاید
 • ۳ اتود
 • ارائه پالت رنگی
 • تحویل در ۴ تا ۵ روز
 • طراحی ۱ قالب استوری

پیشرفته

۱,۹۹۰,۰۰۰

تومان
 • طراحی قالب برای ۹ پست
 • تک اسلاید
 • ۳ اتود
 • ارائه پالت رنگی
 • تحویل در ۳ تا ۴ روز